Засідання Ради роботодавців 27.10.2023 р.

27 жовтня в Дунаєвецькому ліцеї № 4 Дунаєвецької міської ради Хмельницької області відбулося розширене засідання Ради роботодавців Університету Огієнка у форматі круглого столу (тема: «Формування кадрового потенціалу як складової підвищення ефективності освіти») об’єднало науковців і практиків задля якісного навчання, можливостей працевлаштування, конкурентоспроможності на ринку праці педагогів-професіоналів нової формації.

  

Освітяни обговорили сучасні можливості сфери ринку праці: вектори конкурентоспроможності педагогів-професіоналів нової формації – начальник управління освіти молоді та спорту ДМР, кандидат історичних наук Інна Ісакова, директорка КУ ДМР «Центр ПРПП» Галина Давиденко, проректор з науково-педагогічної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, кандидат політичних наук, доцент Василь Кобильник; проблеми конкурентоспроможності та працевлаштування молодих спеціалістів – директор Дунаєвецького ліцею №1 Юрій Чекман, директор Миньковецького ліцею Володимир Чумак, керівник відділу профорієнтаційної роботи, доуніверситетської підготовки та сприяння працевлаштуванню випускників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, кандидат історичних наук, доцент Володимир Адамовський; професійні компетентності сучасного педагога і вимоги сьогодення – директорка Дунаєвецького ліцею №4 Оксана Каліновська, директорка Дунаєвецького ліцею №3 Оксана Куровська, директор КУ ДМР «ІРЦ» Ігор Пихальський, керівник навчально-методичного відділу, кандидат філологічних наук, доцент Наталія Гудима.

 

Окреслено перспективи розвитку інклюзивної освіти, основні тенденції дошкільної та позашкільної освіти, вимоги до професійних компетентностей сучасних педагогів, нові ролі вчителя НУШ, інноваційні можливості менеджменту в умовах реформування освіти.

За результатами зустрічі напрацьовано план співпраці щодо якісної підготовки майбутніх педагогів.


Засідання Ради роботодавців 21.04.2023 р.

Якість підготовки фахівців у закладі вищої освіти залежить від рівня залучення представників роботодавців до освітнього процесу. Кожен виш прагне вибудувати власну стратегію розвитку, згідно з якою високий рівень кваліфікації випускників відповідатиме актуальним запитам на сучасному ринку праці.

Відтак у межах співпраці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради 21 квітня відбулося розширене засідання Ради роботодавців Університету Огієнка у форматі круглого столу «Нові тенденції в сфері ринку праці: пошук сучасних можливостей».

Під гаслом «Якщо ти хочеш досягти успіху, не думай про нього. Просто роби те, що любиш, і вір - успіх прийде сам» зустріч об’єднала науковців і практиків задля якісного навчання, можливостей працевлаштування, конкурентоспроможності на ринку праці педагогів-професіоналів нової формації.

Директори закладів дошкільної освіти, закладів загальної середньої освіти та закладів позашкільної освіти територіальної громади міста, науково-педагогічні працівники Університету Огієнка розглянули низку актуальних питань щодо взаємодії закладів вищої та загальної освіти.

 

Освітяни обговорили перспективи розвитку інклюзивної освіти в регіоні, тенденції дошкільної та середньої освіти, зокрема професійні компетентності сучасних вихователів, нові ролі вчителів у контексті концепцій НУШ, питання дистанційного навчання, інноваційні можливості менеджерів освіти в умовах сучасного реформування середньої освіти.

За результатами зустрічі напрацювали перспективний план подальшої співпраці щодо якісної підготовки майбутніх педагогів.

Єднаймося заради підвищення рівня якості освіти в Україні загалом і на Поділлі зокрема!


Засідання Ради роботодавців 16.11.2022 р.

16 листопада відбулось засідання Ради  роботодавців у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Розпочав засідання заступник голови Ради роботодавців, в.о. проректора з науково-педагогічної роботи, керівник навчально-методичного центру забезпечення якості освіти університету Геннадій Бесарабчук, який ознайомив присутніх із порядком денним.

Учасники розглянули питання організації роботи зі збирання, аналізу та використання інформації (зокрема під час перегляду освітніх програм) щодо кар’єрного шляху випускників, які навчалися за відповідною освітньою програмою. Доповідали  гаранти ОПП, які проходли акредитації на початку навчального року:

Іван Стасюк – гарант ОПП Тренер з видів спорту, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри спорту і спортивних ігор;

Наталія Гаврилова – гарант ОПП Спеціальна освіта (Логопедія), кандидат психологічних наук, доцент кафедри логопедії і спеціальних методик;

Світлана Михальська – гарант ОПП Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка), доктор психологічних наук, доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти.

Алла Марчишина – гарант ОПП Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література), доктор філолологічних наук, доцент кафедри англійської мови.

Тетяна Боднарчук – гарант ОПП Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література), кандидат педагогічних наук, доцент кафедри німецької мови.

Ірина Ящишина – гарант ОПП Економіка підприємства, доктор економічних наук, професор кафедри економіки підприємства.

Інна Григорчук – гарант ОПП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), кандидат біолічних наук, доцент кафедри біології та методики її викладання.

Борис Коваленко – гарант ОПП Середня освіта (Українська мова і література), доктор філолологічних наук, доцент кафедри української мови.

Після обговорення зробили висновки, що кафедри активно підтримують зворотний зв’язок із випускниками. Здебільшого, інформацію оновлюють за допомогою сформованої, під час навчання, бази контактів. Окрім  цього, кар’єрний шлях випускників та їх працевлаштування відслідковують через соціальні мережі (Instagram, Facebook). На  сайтах кафедр є окремі рубрики про відомих випускників К-ПНУ.

Для збільшення частки працевлаштованих систематично проводять зустрічі зі стейкголдерами, моніторинг вакансій, а також підписують договори про співпрацю.

Про участь стейкголдерів Центру зайнятості в акредитації освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм спеціальностей університету доповідав Віктор Віннічук, начальник відділу активної підтримки безробітних міського центру зайнятості.

Одним із напрямів співпраці з роботодавцями є залучення їх до освітнього процесу та атестації випускників університету освітнього ступеня «бакалавр». Про такий вид роботи розповіли:

Борис Коваленко – директор навчально-наукового іститутут українськоїфілології та журналістики, доктор філолологічних наук, доцент кафедри української мови.

Віталій Співак – декан факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи, кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи.

Алла Хоптяр – декан факультету іноземної філології, кандидат філологічних наук.

Іван Семенець – декан природничо-економічного факультету, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства.

Іван Стасюк – декан факультету фізичної культури, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри спорту і спортивних ігор.

Наталія Бахмат – гарант ОПП Початкова освіта, доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії та методик  початкової освіти.

Володимир Адамовський – керівник відділу профорієнтаційної роботи, доуніверситетської підготовки та сприяння працевлаштуванню випускників університету, кандидат історичних наук, доцент кафедри археології, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін

Присутні відзначили позитивну динаміку залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу. 

 


Засідання Ради роботодавців 20.10.2022 р.


20 жовтня відбулося засідання Ради роботодавців у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Розпочав засідання заступник голови Ради роботодавців, в.о. проректора з науково-педагогічної роботи, керівник навчально-методичного центру забезпечення якості освіти університету Геннадій Бесарабчук, який ознайомив присутніх із порядком денним.

Секретар Ради роботодавців, керівник відділу профорієнтаційної роботи, доуніверситетської підготовки та сприяння працевлаштуванню випускників університету Володимир Адамовський проінформував присутніх про зміни у складі Ради роботодавців, які були затвердженні вченою радою університету 29 вересня 2022 року. Також присутні затвердили план роботи Ради роботодавців на друге півріччя 2022 р.

Водночас члени Ради роботодавців низку важливих питань в контексті реалізації стратегії розвитку університету. Зокрема, про шляхи реалізації академічної доброчесності в К-ПНУ розповіла Зореслава Шевчук, методист вищої категорії навчального відділу, старший викладач кафедри української мови, член комісії з питань академічної доброчесності.

Про залучення зовнішніх стейкхолдерів до реалізації заходів і процедур забезпечення якості вищої освіти в університеті доповідав Геннадій Бесарабчук.

За результатами засідання були ухвалені відповідні рішення.


Засідання Ради роботодавців 06.05.2022 р.

6 травня відбулося чергове засідання Ради роботодавців у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Розпочав засідання заступник голови Ради роботодавців, в.о. проректора з науково-педагогічної роботи, керівник навчально-методичного центру забезпечення якості освіти університету Геннадій Бесарабчук.

Відповідно до порядку денного обговорили питання аналізу стану роботи зі збільшення частки працевлаштованих випускників і співпраці університету з роботодавцями (у контексті реалізації Стратегії розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2020-2030 роки); доповідав керівник відділу профорієнтаційної роботи, доуніверситетської підготовки та сприяння працевлаштуванню випускників університету Володимир Адамовський.

Про результати моніторингу та перегляду ОПП спеціальностей з урахуванням пропозицій роботодавців доповіли: Облік і оподаткування – гарант, доцент Іван Семенець; Середня освіта (Математика, інформатика) – гарант, доцент Юрій Сморжевський), Екологія – гарант, доцент Іван Федорчук, Українська мова і література – гарант, доцент Наталія Шеремета.

До обговорення питань долучились перший проректор Володимир Дубінський, заступник голови Ради роботодавців Геннадій Бесарабчук та старший викладач Олександр Юга.

Також було розглянуто питання про участь роботодавців в освітньому процесі підготовки фахівців спеціальностей Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (доповідали представники факультетів та навчально-наукового інституту: історичний факультет – старший викладач, заступник декана  з виховної та профорієнтаційної роботи Олександр Юга; фізико-математичний факультет – доцент Тетяна Поведа; факультет фізичної культури – старший викладач Олена Клюс; факультет іноземної філології – доцент Наталія Дворніцька; педагогічний факультет – доцент Мар’яна Гордійчук; природничо-економічний факультет – доцент Іван Семенець; факультет спеціальної освіти, психології і соціальної роботи – доцент Наталія Панчук; навчально-науковий інститут української філології та журналістики – доцент Борис Коваленко.


Засідання Ради роботодавців 07.04.2022 р.

07 квітня відбулося чергове засідання Ради роботодавців у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Розпочав засідання заступник голови Ради роботодавців, в.о. проректора з науково-педагогічної роботи, керівник навчально-методичного центру забезпечення якості освіти університету Геннадій Бесарабчук, який ознайомив присутніх із порядком денним.

Присутні затвердили план роботи Ради роботодавців на перше півріччя 2022 р.

Наталія Гудима, завідувач кафедри теорії та методик початкової освіти, доцент, гарант освітньої програми доповідала про аналіз рекомендацій і пропозицій експертних груп і галузевих експертних рад НАЗЯВО, поданих під час акредитації освітніх програм: Початкова освіта.

Галина Давиденко, директор Центру професійного розвитку педагогічних працівників Дунаєвецької міської ради, розповіла про спільну співпрацю на напрямки роботи Центру з кафедрою.

Про результати акредитаційних експертиз освітніх програм університету в частині освітнього компонента «практична підготовка здобувачів вищої освіти» та шляхи її вдосконалення розповіла завідувач практики університету Людмила Римар.

До обговорення питань долучився перший проректор Володимир Дубінський, який наголосив на важливості системного пошуку різних підходів, які б забезпечували професійний рівень теоретично-практичної підготовки та створенні всіх умов для навчальних практик, які би відповідали всім стандартам.

Володимир Адамовський, керівник відділу профорієнтаційної роботи, доуніверситетської підготовки та сприяння працевлаштуванню випускників університету, секретар ради роботодавців зауважив у необхідності продовження співпраці з центрами зайнятості та роботодавцями в умовах сьогодення.


Засідання Ради роботодавців 28.01.2022 р.

 

28 січня відбулось чергове засідання Ради роботодавців у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Зустріч розпочали з вітального слова голови Ради роботодавців – Сергія Мельника, начальника управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради.

Відповідно до порядку денного засідання розпочали із розгляду питання про стан працевлаштування випускників університету та порядок надання їм одноразової адресної грошової допомоги (доповідав керівник відділу профорієнтаційної роботи, доуніверситетської підготовки та сприяння працевлаштуванню випускників університету Володимир Адамовський). До обговорення долучилися Сергій Мельник,  начальника управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради, та Володимир Дубінський, перший проректор.

Ганна Кришталюк, гарант ОПП Англійська мова і література, доцент, доповідала про аналіз зауважень і пропозицій експертних груп і галузевих експертних рад НАЗЯВО, зроблених під час акредитації освітньо-професійної  програми Англійська мова і література.

Також було розглянуто питання щодо врахування пропозицій роботодавців під час розробки та перегляду ОПП спеціальностей Економіка підприємства (доповідав гарант, доцент Олександр Свідер); Середня освіта (Фізика, інформатика) (доповідав гарант, доцент Сергій Оптасюк) та Фізична реабілітація (доповідала гарант, доцент Евеліна Жигульова). Під час обговорення Ольга Рибак, директор Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру №1 наголосила на важливості і необхідності у кваліфікованих фахівцях з фізичної реабілітації.

За результатами обговорення питань порядку денного було ухвалено відповідні рішення.


Засідання Ради роботодавців 03.12.2021 р.

03 грудня відбулося шосте в цьому році засідання Ради роботодавців у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Розпочав засідання заступник голови Ради роботодавців, керівник навчально-методичного центру забезпечення якості освіти університету Геннадій Бесарабчук, який ознайомив присутніх із порядком денним, що передбачав розгляд таких питань:

– співпраця Центрів зайнятості та університету щодо розв’язання питань подальшого працевлаштування випускників (доповідач – Віктор Віннічук, начальник відділу активної підтримки безробітних міського центру зайнятості);

– результати участі роботодавців у загальноуніверситетському моніторингу якості вищої освітніх програм спеціальностей К-ПНУ в 2021 р. (доповідач – Геннадій Бесарабчук, керівник навчально-методичного центру забезпечення якості освіти);

– щодо врахування пропозицій роботодавців при розробці та перегляді ОПП спеціальностей Середня освіта (Фізична культура) (доповідач – гарант, доцент Юрій Юрчишин ) та Географія (доповідач – гарант, доцент Владислав Гарбар ).

До обговорення питань долучився перший проректор Володимир Дубінський, який наголосив на оптимальному узгодженні реальних потреб ринку праці та ринку освітніх послуг.

Про необхідність продовження співпраці з центрами зайнятості та роботодавцями, вивчення попиту на спеціальності Університету на ринку праці та сприяння працевлаштуванню здобувачів освіти наголосив керівник відділу профорієнтаційної роботи, доуніверситетської підготовки та сприяння працевлаштуванню випускників університету Володимир Адамовський.

За результатами обговорення питань порядку денного було ухвалено відповідні рішення.


Засідання Ради роботодавців 05.11.2021 р.

05 листопада 2021 року відбулося чергове засідання Ради роботодавців у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Розпочав засідання голова Ради роботодавців Сергій Мельник, начальник управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради, який ознайомив присутніх із порядком денним, що передбачав розгляд таких питань:

– затвердження плану роботи Ради роботодавців на друге півріччя 2021 р. (доповідач – Сергій Мельник, начальник управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради);

– аналіз зауважень та пропозицій експертних груп і галузевих експертних рад НАЗЯВО, зроблених під час акредитації освітніх програм: Біологія (доповідач – гарант, доцент Микола Матвєєв); Соціальна допомога (доповідач – гарант, доцент Тетяна Опалюк), Реставрація творів мистецтва (доповідач – гарант, старший викладач Іван Підгурний) та Психологія (доповідач – гарант, професор Ліана Онуфрієва);

– щодо врахування пропозицій роботодавців при розробці та перегляді ОПП спеціальностей Середня освіта (Біологія) (доповідач – гарант, доцент Наталія Казанішена) та спеціальності Журналістика (доповідач – гарант, доцент Оксана Почапська).

До обговорення питань долучився перший проректор Володимир Дубінський, який наголосив на важливості залучення роботодавців до організації освітнього процесу, оцінки якості підготовки фахівців.

Про необхідність співпраці з роботодавцями у процесі моніторингу та аналізу освітніх програм, залучення їх до розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти наголосив керівник навчально-методичного центру забезпечення якості освіти Геннадій Бесарабчук.

За результатами обговорення питань порядку денного було ухвалено відповідні рішення.


Відбулося четверте засідання Ради роботодавців К-ПНУ

30 червня відбулося четверте засідання Ради роботодавців у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

З вітальним словом виступив Геннадій Бесарабчук, керівник навчально-методичного центру забезпечення якості освіти, кандидат педагогічних наук, заступник голови Ради роботодавців, який ознайомив присутніх із порядком денним.

Про підсумки акредитації освітніх програм спеціальностей університету в ІІ семестрі 2020-2021 н.р. та пропозиції роботодавців щодо підготовки до акредитації освітніх програм у 2021-2022 н.р. доповілаЛюдмила Воєвідко, керівник навчально-методичного відділу, кандидат педагогічних наук, доцент. Людмила Миколаївна зазначила, що у 2020-2021 н. р.  було проведено 9 акредитацій. Для успішного проходження наступних акредитацій необхідна злагоджена робота всіх структурних підрозділів університету, науково-педагогічних працівників і роботодавців.

Обговорюючи це питання, Володимир Дубінський, перший проректор, наголосив на аспектах, які мають бути визначальними в подальшій роботі. По-перше, це активна співпраця і комунікація, яка буде виражатися у пропозиціях, порадах і побажаннях щодо вдосконалення освітніх програм. Крім цього, важливою є реальна співпраця з представниками Ради роботодавців, їх участь у різних формах роботи (до прикладу, Сергій Ткач, директор Хмельницької спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 з поглибленим вивченням німецької мови з 1 класу, виконував обов’язки голови екзаменаційної комісії на історичному факультеті).

Про вдосконалення практичної підготовки здобувачів вищої освіти університету як результат співпраці зі стейкхолдерами доповідала Людмила Римар, завідувач практики університету. У своєму виступі вона зауважила, що практична підготовка – обов’язковий компонент освітніх програм, спрямований на набуття здобувачами вищої освіти професійних і загальних компетентностей в контексті сучасних тенденцій розвитку вищої освіти набуває все більшої значущості.

Про підсумки роботи Ради роботодавців у першому півріччі 2021 року доповів Геннадій Бесарабчук. Він зазначив, що на кожному із проведених засідань у центрі уваги було питання якості освітніх програм і спеціальностей, якість освітнього процесу. Пропозиції роботодавців враховують для модернізації освітніх програм. Геннадій Володимирович висловив сподівання щодо подальшої співпраці.

Аналіз піврічної роботи Ради роботодавців підтвердив важливість її діяльності як колегіального дорадчого органу. Співробітництво роботодавців з університетом спрямоване  на вдосконалення процесу підготовки фахівців та підвищення іміджу вишу.

 


Засідання Ради роботодавців 28.05.2021 р.

28 травня 2021 року відбулось чергове засідання Ради роботодавців у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Зустріч розпочали з вітального слова голови Ради роботодавців – Сергія Мельника, начальника управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради та в.о. ректора університету, першого проректора Володимира Дубінського.

Про часть роботодавців у процесах щорічного моніторингу освітніх програм спеціальностей К-ПНУ доповіла Людмила Воєвідко, керівник навчально-методичного відділу. Людмила Миколаївна наголосила на активній співпраці зі стейкхолдерами-роботодавцями, їх залученні до участі у процесах щорічного моніторингу освітніх програм, який здійснюють робочі групи всіх без винятку кафедр факультетів університету. Інформація про цю роботу оприлюднена  на вебсторінках кафедр офіційного вебсайту К-ПНУ.

Свої міркування щодо подальшої перспективи систематичної співпраці з роботодавцями для якісного рівня підготовки фахівців висловили Геннадій Бесарабчук, керівник навчально-методичного центру забезпечення якості освіти, кандидат педагогічних наук, заступник голови Ради роботодавців, та Алла Марчишина завідувач, професор кафедри англійської мови, доктор філологічних наук, доцент.

Перший проректор Володимир Дубінський розповів про участь роботодавців у роботі екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за ступенями «магістр» у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на 2021-2022 н.р.

Алла Ковальчук, завідувач художнім відділом Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника,  висловила пропозицію щодо можливого  збільшення годин практичної підготовки для здобувачів вищої освіти  на базі музею.

Людмила Горчак, керівник навчального відділу, повідомила, що станом на 2021-2022 н.р. каталог навчальних дисциплін вільного вибору І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти нараховує 137 дисциплін.

За результатами обговорення питань порядку денного учасники засідання високо оцінили важливість співробітництва роботодавців з К-ПНУ


Засідання Ради роботодавців 28.04.2021 р.

28 квітня 2021 року відбулось засідання Ради роботодавців у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Розпочав засідання голова Ради роботодавців Сергій Мельник, начальник управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради, голова Ради роботодавців. Він ознайомив присутніх із порядком денним, який передбачав розгляд низки питань.

Зокрема, про стан акредитації освітніх програм спеціальностей Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за участі роботодавців-партнерів доповідала Людмила Воєвідко, керівник навчально-методичного відділу, кандидат педагогічних наук, доцент.

Геннадій Бесарабчук,  керівник навчально-методичного центру забезпечення якості освіти, кандидат педагогічних наук, заступник голови Ради роботодавців, схарактеризував зміни до чинних освітніх програм і навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальностей університету.

Пропозиції щодо вдосконалення освітньої, наукової, методичної діяльності факультету української філології та журналістики озвучив Олександр Волковинський, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри журналістики.

Долучився до обговорення перший проректор університету Володимир Дубінський, який наголосив на важливості залучення роботодавців до організації освітнього процесу.

За результатами обговорення питань порядку денного було ухвалено відповідні рішення.


 Засідання Ради роботодавців 30.03.2021 р.

 

30 березня відбулося перше засідання Ради роботодавців у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Згідно з порядком денним присутні обговорили важливі стратегічні  питання організації та здійснення роботи Ради роботодавців К-ПНУ.

Перший проректор університету Володимир Дубінський розпочав засідання з ознайомлення зі складом Ради. Члени засідання обговорили та обрали запропоновані кандидатури голови,  співголови, заступника та секретаря Ради.

Керівник відділу профорієнтаційної роботи, доуніверситетської підготовки та сприяння працевлаштуванню випускників університету Володимир Адамовський  озвучив пропозиції до плану роботи Ради роботодавців на перше півріччя 2021 р.

Зореслава Шевчук, керівник пресцентру, методист вищої категорії навчального відділу ознайомила присутніх з підходами до провадження іміджевої політики університету на ринку освітніх послуг у контексті реалізації Стратегічного плану розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2018-2022 роки.

За результатом зустрічі члени Ради обрали голову,  співголову, заступника та секретаря Ради роботодавців, затвердили план роботи на перше півріччя 2021 р., ознайомилися з особливостями іміджевої політики вишу.