. Ухвали Ради роботодавців – Відділ профорієнтаційної роботи, доуніверситетської підготовки та сприяння працевлаштуванню випускників університету

2021 рік:

Протокол № 1 від 30.03.2021 р. :

1.Обговорення кандидатур та вибори голови, співголови, заступника та секретаря Ради роботодавців.

2.Затвердження плану роботи Ради роботодавців на перше півріччя 2021 р.

3.Іміджева політика університету на ринку освітніх послуг у контексті реалізації Стратегічного плану розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2018-2022 роки.

 

Протокол № 2 від 28.04.2021 р. :

1. Акредитація освітніх програм спеціальностей Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за участі роботодавців-партнерів.

2.Обговорення змін до чинних освітніх програм і навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальностей університету.

3.Обговорення пропозицій щодо вдосконалення освітньої, наукової, методичної діяльності факультету української філології та журналістики.

 

Протокол № 3 від 28.05.2021 р. :

1.Участь роботодавців у процесах щорічного моніторингу освітніх програм спеціальностей Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

2.Про участь роботодавців у роботі екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за ступенями «магістр» у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на 2021-2022 н.р.

3. Обговорення Каталогу навчальних дисциплін вільного вибору І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2021-2022 н.р.

 

Протокол № 4 від 30.06.2021 р. :

1. Про підсумки акредитації освітніх програм спеціальностей університету в ІІ семестрі 2020-2021 н.р. та пропозиції роботодавців щодо підготовки до акредитації освітніх програм у 2021-2022 н.р.

2. Удосконалення практичної підготовки здобувачів вищої освіти університету як результат співпраці зі стейкхолдерами.

3. Підведення підсумків роботи Ради роботодавців за перше півріччя 2021 року.