2023 рік:


Протокол № 1 від 21.04.2023 р.:

1. Партнерська взаємодія закладів вищої та загальної освіти як умова розвитку інклюзивної освіти в регіоні (проректор з наукової роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, доктор педагогічних наук, професор Миронова С.П.).

2. Вимоги до професійної компетентності фахівців інклюзивно-ресурсного центру (директор Інклюзивно-ресурсного центру Ільніцька Л.В.).

3. Формування професійної компетентності сучасного вихователя закладу дошкільної освіти в контексті співпраці науковців та практиків (директор закладу дошкільної освіти №30 «Сонечко» Кам’янець-Подільської міської ради Хмельницької області Слободян Т.В.).

4. Підготовка педагогів дошкільної освіти крізь призму сьогодення (кандидат педагогічних наук, доцент Бабюк Т.Й.).

5. Нові ролі сучасного вчителя в контексті концепції НУШ (директор Кам’янець-Подільського ліцею №3 Кам’янець-Подільської міської ради Хмельницької області Токар О.В).

6. Підготовка сучасного педагога в світлі ідеї Нової української школи: проблеми й орієнтири (керівник навчально-методичного відділу, кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та методики початкової школи Гудима Н.В.).

7. Дистанційне навчання: виклик, потреба чи освітній тренд (заступник директора Кам’янець-Подільського ліцею №5 Кам’янець-Подільської міської ради Хмельницької області Золочевська Н.В.)

8. Інноваційні можливості менеджерів освіти в умовах сучасного реформування середньої освіти (завідувач кафедри педагогіки та управління навчальним закладом, доктор педагогічних наук, професор Кучинська І.О. і керівник навчально-методичного центру забезпечення якості освіти, кандидат педагогічних наук Бесарабчук Г.В.).


2022 рік:


Протокол № 1 від 28.01.2022 р.:

1. Про стан працевлаштування випускників університету та порядок надання їм одноразової адресної грошової допомоги (керівник відділу профорієнтаційної роботи, доуніверситетської підготовки та сприяння працевлаштуванню випускників університету Адамовський В.І.).

2.Аналіз зауважень та пропозицій експертних груп і галузевих експертних рад НАЗЯВО, зроблених під час акредитації освітніх програм: Англійська мова і література (гарант, доцент Кришталюк Г.А.).

3.Щодо врахування пропозицій роботодавців при розробці та перегляді ОПП спеціальностей Економіка підприємства (гарант, доцент Свідер О.П.); Середня освіта (Фізика, інформатика) (гарант, доцент Оптасюк С.В.) та Фізична реабілітація (гарант, доцент Жигульова Е.О.).

 

Протокол № 2 від 07.04.2022 р.:

1. Затвердження плану роботи Ради роботодавців на перше півріччя 2022 р.

2. Аналіз рекомендацій і пропозицій експертних груп і галузевих експертних рад НАЗЯВО, поданих під час акредитації освітніх програм: Початкова освіта.

3. Результати акредитаційних експертиз освітніх програм університету в частині освітнього компонента «практична підготовка здобувачів вищої освіти» та шляхи її вдосконалення.

 

Протокол № 3 від 06.05.2022 р.:

1. Аналіз стану роботи зі збільшення частки працевлаштованих випускників і співпраці університету з роботодавцями (у контексті реалізації Стратегії розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2020-2030 роки) (керівник відділу профорієнтаційної роботи, доуніверситетської підготовки та сприяння працевлаштуванню випускників університету АДАМОВСЬКИЙ Володимир Іванович).

2. Про результати моніторингу та перегляду ОПП спеціальностей: Облік і оподаткування (гарант, доцент СЕМЕНЕЦЬ Іван Володимирович), Середня освіта (Математика, інформатика) (гарант, доцент СМОРЖЕВСЬКИЙ Юрій Людвигович), Екологія (гарант, доцент ФЕДОРЧУК Іван Вікторович) та Українська мова і література (гарант, доцент ШЕРЕМЕТА Наталія Петрівна) з урахуванням пропозицій роботодавців.

3. Участь роботодавців в освітньому процесі підготовки фахівців спеціальностей Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

 

Протокол № 4 від 20.10.2022 р.:

1. Внесення змін до складу Ради роботодавців із числа підприємств,установ та організацій та затвердження складу Ради роботодавців.

2. Затвердження плану роботи Ради роботодавців на друге півріччя 2022 р.

3. Залучення зовнішніх стейкхолдерів до реалізації заходів і процедур забезпечення якості вищої освіти в університеті.

4. Шляхи реалізації академічної доброчесності в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

 

Протокол № 5 від 16.11.2022 р.:

1. Організація роботи зі збирання, аналізу та використання інформації (зокрема під час перегляду освітніх програм) щодо кар’єрного шляху випускників, які навчалися за відповідною освітньою програмою.

2. Участь стейкхолдерів Центру зайнятості акредитації освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм спеціальностей університету.

3. Залучення роботодавців до освітнього процесу та атестації випускників університету освітнього ступеня «бакалавр».


2021 рік:


Протокол № 1 від 30.03.2021 р. :

1.Обговорення кандидатур та вибори голови, співголови, заступника та секретаря Ради роботодавців.

2.Затвердження плану роботи Ради роботодавців на перше півріччя 2021 р.

3.Іміджева політика університету на ринку освітніх послуг у контексті реалізації Стратегічного плану розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2018-2022 роки.

 

Протокол № 2 від 28.04.2021 р. :

1. Акредитація освітніх програм спеціальностей Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за участі роботодавців-партнерів.

2.Обговорення змін до чинних освітніх програм і навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальностей університету.

3.Обговорення пропозицій щодо вдосконалення освітньої, наукової, методичної діяльності факультету української філології та журналістики.

 

Протокол № 3 від 28.05.2021 р. :

1.Участь роботодавців у процесах щорічного моніторингу освітніх програм спеціальностей Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

2.Про участь роботодавців у роботі екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за ступенями «магістр» у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на 2021-2022 н.р.

3. Обговорення Каталогу навчальних дисциплін вільного вибору І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2021-2022 н.р.

 

Протокол № 4 від 30.06.2021 р. :

1. Про підсумки акредитації освітніх програм спеціальностей університету в ІІ семестрі 2020-2021 н.р. та пропозиції роботодавців щодо підготовки до акредитації освітніх програм у 2021-2022 н.р.

2. Удосконалення практичної підготовки здобувачів вищої освіти університету як результат співпраці зі стейкхолдерами.

3. Підведення підсумків роботи Ради роботодавців за перше півріччя 2021 року.

 

Протокол № 5 від 05.11.2021 р.:

1. Затвердження плану роботи Ради роботодавців на друге півріччя 2021 р.

2 Аналіз зауважень та пропозицій експертних груп і галузевих експертних рад НАЗЯВО, зроблених під час акредитації освітніх програм: Бологія (гарант, доцент Матвєєв М.Д.); Соціальна допомога (гарант, доцент Опалюк Т.Л.), Реставрація творів мистецтва (гарант, старший викладач Підгурний І.С.) та Психологія (гарант, професор Онуфрієва Л.А.).

3. Щодо врахування пропозицій роботодавців при розробці та перегляді ОПП спеціальностей Середня освіта (Біологія) (гарант, доцент Казанішена Н.В.) та спеціальності Журналістика (гарант, доцент Почапська О.І.).

 

Протокол № 6 від 03.12.2021 р.:

1. Співпраця Центрів зайнятості та університету щодо розв’язання питань подальшого працевлаштування випускників (начальник відділу активної підтримки безробітних міського центру зайнятості Віннічук В.В.).

2. Результати участі роботодавців у загальноуніверситетському моніторингу якості вищої освітніх програм спеціальностей К-ПНУ в 2021 р. (керівник навчально-методичного центру забезпечення якості освіти Бесарабчук Г.В.).

3. Щодо врахування пропозицій роботодавців при розробці та перегляді ОПП спеціальностей Середня освіта (Фізична культура) (гарант, доцент Юрчишин Ю.В.) та Географія (гарант, доцент Гарбар В.В.).