2021 рік:

Протокол № 1 від 30.03.2021 р. :

1.Обговорення кандидатур та вибори голови, співголови, заступника та секретаря Ради роботодавців.

2.Затвердження плану роботи Ради роботодавців на перше півріччя 2021 р.

3.Іміджева політика університету на ринку освітніх послуг у контексті реалізації Стратегічного плану розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2018-2022 роки.

 

Протокол № 2 від 28.04.2021 р. :

1. Акредитація освітніх програм спеціальностей Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за участі роботодавців-партнерів.

2.Обговорення змін до чинних освітніх програм і навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальностей університету.

3.Обговорення пропозицій щодо вдосконалення освітньої, наукової, методичної діяльності факультету української філології та журналістики.