28 травня 2021 року відбулось чергове засідання Ради роботодавців у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Про часть роботодавців у процесах щорічного моніторингу освітніх програм спеціальностей К-ПНУ доповіла Людмила Воєвідко, керівник навчально-методичного відділу. Людмила Миколаївна наголосила на активній співпраці зі стейкхолдерами-роботодавцями, їх залученні до участі у процесах щорічного моніторингу освітніх програм, який здійснюють робочі групи всіх без винятку кафедр факультетів університету. Інформація про цю роботу оприлюднена  на вебсторінках кафедр офіційного вебсайту К-ПНУ.

Свої міркування щодо подальшої перспективи систематичної співпраці з роботодавцями для якісного рівня підготовки фахівців висловили Геннадій Бесарабчук, керівник навчально-методичного центру забезпечення якості освіти, кандидат педагогічних наук, заступник голови Ради роботодавців, та Алла Марчишина завідувач, професор кафедри англійської мови, доктор філологічних наук, доцент.

Перший проректор Володимир Дубінський розповів про участь роботодавців у роботі екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за ступенями «магістр» у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на 2021-2022 н.р.

Алла Ковальчук, завідувач художнім відділом Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника,  висловила пропозицію щодо можливого  збільшення годин практичної підготовки для здобувачів вищої освіти  на базі музею.

Людмила Горчак, керівник навчального відділу, повідомила, що станом на 2021-2022 н.р. каталог навчальних дисциплін вільного вибору І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти нараховує 137 дисциплін.

За результатами обговорення питань порядку денного учасники засідання високо оцінили важливість співробітництва роботодавців з К-ПНУ.

 

Відбулось чергове засідання Ради роботодавців у К-ПНУ